HjemPublikationerDownloadKontaktSøg
 
Forskning og
udvikling

Måleopgaver

Referencer

Rådgivning

Ventilation

Indeklima

Solenergi

Forskning og udviklingBuildVISION forsker i og udvikler nye koncepter og produkter indenfor byggeriet med primær fokus på bygningers indeklima og energiøkonomi. Vores forsknings- og udviklingsindsats ligger indenfor hovedområderne:

  • Naturlig ventilation

  • Bygningers energiforbrug, indeklima og miljøpåvirkninger

  • Bygningsintegreret solenergi samt anvendelse af solenergi i ulande

Derudover arbejder gruppen med undersøgelser af muligheden for at opføre en stor integreret testfacilitet til facadekonstruktioner, bygningsintegreret solenergi, indeklima, naturlig ventilation m.m.

Der er i øjeblikket en stigende interesse for at opføre bygninger med naturlig ventilation. Indenfor dette felt arbejder gruppen med udvikling af ventilationskonceptet bl.a. med henblik på kobling med varmegenvinding og udnyttelse af solenergi, samt på forbedring af indeklimaforhold (minimering af med trækgener ved friskluftindtag, overtemperaturproblemer i åbne glasområder mv.).

Gruppen arbejder med forskellige tiltag og løsninger til at skabe bygninger med lavt energiforbrug, lille miljøbelastning og samtidig et godt indeklima. Anvendelse af passiv eller bygningsintegreret aktiv køling, naturlig ventilation og solenergi er nogle af mulighederne.

Desuden arbejder gruppen med udvikling af effektive og økonomiske solenergikomponenter til bygningsintegration, f.eks. luftsolfangere, kombinerede rumopvarmnings- og brugsvandsanlæg, koblede PV og termiske anlæg mv.

Læs mere om vores forsknings- og udviklingsprojekter indenfor emnerne:

Naturlig og hybrid ventilation

Bygningers energiforbrug og indeklima

SolenergiCopyright © 1999-2015 Teknologisk Institut