HjemPublikationerDownloadKontaktSøg
 
Forskning og
udvikling

Måleopgaver

Referencer

Rådgivning

Ventilation

Indeklima

Solenergi

Multifunktionel testfacilietDet er vigtigt, at der hele tiden forskes i nye og forbedrede bygningskomponenter og bygningskoncepter for at øge kvaliteten af dansk byggeri. I den forbindelse er det vigtigt at kunne afprøve komponenter og koncepter i fuld skala under kontrollerede forhold, før de benyttes i større skala i byggeriet, da det ofte kan være svært at forudsige, om der vil opstå konstruktions-, funktions-, holdbarheds- og komfortmæssige problemer ved anvendelse i byggeriet.

Klik for større billede

I dag afprøves de fleste komponenter enkeltvis og i mindre skala - f.eks. vinduer, isoleringsmaterialer, solafskærmning, ventilationskomponenter, m.m., men det giver ofte ikke tilstrækkelig information til at kunne forudsige, hvordan komponenterne vil fungere sammen og i samspil med bygningen, især hvis der er tale om nye koncepter og produkter. Derfor ses der i dag ofte problemer i byggerier, hvor nye koncepter afprøves - f.eks. i form af indeklimaproblemer. Specielt giver de i øjeblikket populære store glasfacader anledning til indeklimamæssige problemer, problemer der kunne være undgået, hvis facaderne let kunne afprøves, før de blev sat op i bygningerne.

Teknologisk Institut har gennem de senere år udviklet et koncept til en testfacilitet, hvor det er let at teste facader og bygningskoncepter i fuld skala, så fejl, mangler og uhensigtsmæssigheder kan fanges, før de leder til store ekstraregninger som følge af nødvendig senere afhjælpning af problemerne.

I rapporterne

 1. "Testfacilitet til afprøvning af bygningsintegreret solenergi m.m. - Detailudvikling" (pdf, 6.364 kb) og
 2. "Testfacilitet til afprøvning af bygningsintegreret solenergi - konceptudvikling" (pdf, 2.460 kb)

er den udviklede testfacilitet beskrevet detaljeret. 2) beskriver baggrunden for konceptet, mens konceptet er detailudviklet i 1). I 2) opereres der med adiabatiske zoner, dette er i 1) ændre til mere håndterlige adiabatiske paneler. En kortere beskrivelse af testfaciliteten findes i EuroSun 2000 paper'et "Test facility for building integrated solar energy" (pdf, 677 kb).

Nøgleord for det udviklede koncept er: stor målenøjagtighed, stor fleksibilitet, realisme og store facader - parametre der alle er vigtige for at opnå maksimal viden om de afprøvede bygningskomponenter og byggekoncepter. En viden der er behov for i den fortsatte forskning og udvikling hen imod øget kvalitet i danske bygninger.

Konceptet består, som vist i figurerne på billedet herover (klik for større billede), af en stålkonstruktion, hvor facader og tage kan anbringes med den ønskede orientering. Det er muligt kun at måle på én flade, mens indflydelsen af de andre flader elimineres ved anvendelse af de ovennævnte adiabatiske paneler. På den måde er det muligt at måle på facaderne/energikomponenterne isoleret under helt kontrollerede forhold, hvorved de termiske processer i facaderne/energikomponenterne kan bestemmes meget præcist. Samspillet med den øvrige bygning kan derefter fastlægges ved kontrolleret at introducere de andre termiske processer, der normalt optræder i en bygning. Samtidigt at det muligt at gennemføre visuel og konstruktionsmæssig afprøvning af facade og energikomponenter.

Testfaciliteten er oprindelig udviklet med fokus på afprøvning af bygningsintegreret solenergi, men har i virkeligheden et meget bredere anvendelsesområde. Følgende liste giver et intryk af bredden af afprøvninger, der kan gennemføres med det udviklede koncept:

 • Solindfald gennem facader
 • Effekt af solafskærmning
 • Termisk indeklima
 • Ventilationsforhold, f.eks. luftskifter ved naturlig ventilation
 • Atmosfærisk indeklima, luftkvalitet
 • Trækforhold ved friskluftindtag (naturlig ventilation)
 • Bygningens opvarmningsbehov
 • Forskellige opvarmningsstrategier, luftvarme, gulvvarme, placering af varmegivere
 • Evt. kølebehov
 • Muligheder for udnyttelse af passiv køling
 • Placering af varmegivere
 • Styrings- og reguleringsstrategier for opvarmning og ventilation, følerplacering
 • Indretning, møblering
 • Visuel komfort
 • Akustikforhold i bygningen

BuildVISION arbejder i øjeblikket på at skaffe midler til at realisere testfaciliteten.Copyright © 1999-2015 Teknologisk Institut