HjemPublikationerDownloadKontaktSøg
 
Forskning og
udvikling

Måleopgaver

Referencer

Rådgivning

Ventilation

Indeklima

Solenergi

PublikationerPublikationer med et SEC-R-nummer kan downloades fra www.solenergi.dk/fagligerapporter2002.asp (dog kun fra 2000 og frem).

2003

 1. Naturlig ventilation med varmegenvinding - er det muligt? artikel i Danvak-magasinet nr. 2 februar 2003 af Ebbe Nørgaard og Søren Østergaard Jensen

2002

 1. SEC-R-29: Solar heating system for combined DHW and space heating af Miroslav Bosanac og Søren Østergaard Jensen
 2. SEC-R-28: Preheating of ventilation air by solar air heating - measurements at Dalmose Trævareindustri A/S af Trine Dalsgaard og Søren Østergaard Jensen
 3. SEC-R-27: Måling af den termiske funktion af en multifunktionel solcellegavl af Søren Østergaard Jensen
 4. SEC-R-24: Solar Drying in Ghana - final report af Søren Østergaard Jensen
 5. SEC-R-23: Test of solar dryers in Ghana af Søren Østergaard Jensen (ed.)
 6. SEC-R-22: Connectable solar air collectors af Søren Østergaard Jensen og Miroslav Bosanac
 7. Test af Elsparefondens Spar 'O' meter af Lars Molnit og Søren Østergaard Jensen
 8. FLEXREN - Flexible Facade System for Energy Conscious Renovation of European Homes. Solar Renovation Project Østerbro, Vejle, Denmark af Olaf Jørgensen (ed.)
 9. Solar Dryers in Ghana - PowerPoint presentations af Søren Østergaard Jensen og Erik Fløjgaard Kristensen
 10. Integreret energirenovering af etageboliger - skitseprojekt af Olaf Jørgensen (ed.)
 11. Komponenter til naturlig ventilation - del I, lavtsiddende indløbsåbninger (forprojekt) af Line Louise Overgaard
 12. Komponenter til naturlig ventilation - del II, luft-til-væske-varmeveksler af Søren Østergaard Jensen, Line Louise Overgaard og Ebbe Nørgaard
 13. Naturlig og hybrid ventilation i danske virksomheder - kortlægning af muligheder af Trine Dalsgaard Jacobsen m.fl.
 14. Bedre solcelleøkonomi med multifunktionel klimaskærm artikel i VVS nr. 11 september 2002 af Peder Vejsig Pedersen og Søren Østergaard Jensen
 15. Luftsolvarmesystemer - hvordan dimensioneres de? artikel i Danvak-magasinet nr. 9 september 2002 af Ove Mørck og Søren Østergaard Jensen

2001

 1. SEC-R-20: Termisk karakterisering af PV-vinduer af Trine Dalsgaard Jacobsen, Søren Østergaard Jensen og Jørgen M. Schultz (BYG·DTU) (ISBN 87-7756-648-3, 18 sider)
 2. SEC-R-19: Solassisteret ventilation – målinger på PVT-anlæg hos Roskilde Bank (foreløbig) af Trine Dalsgaard Jacobsen og Søren Østergaard Jensen (ISBN 87-7756-631-9)
 3. SEC-R-17: Testfacilitet til afprøvning af bygningsintegreret solenergi m.m. – Detailudvikling af Søren Østergaard Jensen (Ed) (ISBN 87-7756-597-5, 213 sider)
 4. SEC-R-16: Inspection of solar dryer in Ghana af Søren Østergaard Jensen
 5. SEC-R-6: Test of a solar crop dryer af Søren Østergaard Jensen, Erik Fløjgaard Kristensen, Torkil Forman
 6. SEC-R-5: Ghanaian weather data for simulation purposes af Søren Østergaard Jensen
 7. SEC-R-15: Results from measurements on the PV-VENT systems at Lundebjerg af Søren Østergaard Jensen
 8. SEC-R-14: Results from measurements on the PV-VENT systems at Sundevedsgade/Tøndergade af Søren Østergaard Jensen
 9. Solenergi i kommunerne af Kommunernes Landsforening og DOMUS arkitekter a/s i samarbejde med Energistyrelsen (ISBN 87-988463-0-2)
 10. Solar Air Systems – a Design Handbook af S. Robert Hastings og Ove Mørck (Ed), International Energy Agency, Solar Heating & Cooling Programme – Task 19 (James & James Science Publishers, ISBN 1 873936 869, 286 pages)
 11. Solassisteret ventilation – målinger på soltårne i Lineagården på Frederiksberg af Trine Dalsgaard Jacobsen og Søren Østergaard Jensen (88 sider)
 12. Multifunktionel solcellegavl til forvarmning af friskluft af Dan Schriber Rasmussen et al. Cenergia Energy Consultants (26 sider)
 13. PV-VENT low cost energy efficient PV-ventilation in retrofit housing - final report af Anne Rasmussen (ed.)
 14. PV-VENT low cost energy efficient PV-ventilation in retrofit housing - maxi brochure af Søren Østergaard Jensen
 15. Making an Impact. Paper and presentation af Søren Østergaard Jensen, Trine Dalsgaard Jacobsen og Line Louise Overgaard (Sustainable Buildings & Solar Energy 2001-paper, Proceedings pp121-125)
 16. Lavenergihus 2010 - forprojekt af Poul Erik Kristensen og Søren Østergaard Jensen (Ed) (ISBN 87-7756-624-6, 196 sider)
 17. Solen giver naturlig ventilation artikel i Vedvarende Energi & Miljø nr. 1 februar 2001 af Søren Østergaard Jensen
 18. Søndervang Skole i Kolding - LivCasA-anvendelse af økologiske materialer og konstruktioner der kan danne basis for naturlig ventilation paper af Søren Østergaard Jensen præsenteret på EFP-seminaret Fremtidens Skoler
 19. Making an Impact paper af Søren Østergaard Jensen, Trine Dalsgaard Jacobsen og Line Louise Overgaard præsenteret på Sustainable Buildings & Solar Energy 2001-konferencen

2000

 1. SEC-R-3: Varmelagring i betonelementer. Del 2 - Modellering med TRNSYS af Trine Dalsgaard Jacobsen og Søren Østergaard Jensen
 2. SEC-R-1: Varmetab fra spjæld i solvægge af Trine Dalsgaard Jacobsen, Søren Østergaard Jensen og Karsten Duer
 3. Solassisteret naturlig ventilation med varmegenvinding af Søren Østergaard Jensen (artikel i VVS&EL-nyt nr. 10, 2000)
 4. Test facility for building integrated solar energy af Søren Østergaard Jensen (EuroSun 2000-paper)
 5. In-situ determination of the efficiency of solar air collectors af Søren Østergaard Jensen (EuroSun 2000-paper)
 6. Simulations to support the design of a solar crop dryer and a solar kiln af Søren Østergaard Jensen
 7. Luftsolvarmeanlæg - luftsolfangere og solvægge (BPS publikation 133 af Søren Østergaard Jensen m.fl.
 8. FLEXREN - Flexible Facade System for Energy Conscious Renovation of European Homes paper af Olaf Jørgensen, Karsten Voss og Søren Østergaard Jensen præsenteret på EuroSun 2000-konferencen

1999

 1. SEC-R-4: Survey on solar dryers for drying of food and wood in Ghana af Søren Østergaard Jensen, Flemming Correll Frank og Erik Fløjgaard Kristensen (Danish Institute of Agricultural Sciences)
 2. Naturlig ventilation med varmegenvinding og solassistance – forundersøgelser af Trine Dalsgaard Jacobsen, Søren Østergaard Jensen og Claus Schøn Poulsen (ISBN 87-7756-537-1)
 3. Livscyklusvurderinger - analyse og vurdering af markedsførte solfangere i Danmark af Jan Erik Nielsen, Trine Dalsgaard Jacobsen, Henrik Wenzel (Institut for produktudvikling) og Niels Frees (Institut for produktudvikling)
 4. Demonstration og integration af komplet solvarmeanlæg i altanlukninger af Ole Hviid (Poul Andreasens Tegnestue) og Søren Østergaard Jensen
 5. Solar Air Systems – Built Examples af S. Robert Hastings (ed), Solar Heating and Cooling Executive Committe of the International Energy Agency (James & James Science Publishers Ltd. 1999, ISBN 1 873936 85 0)
 6. Temperaturer i glasatrium i ny hovedbygning for Mercedes – termiske simuleringer med ESP-r af Trine Dalsgaard Jacobsen og Søren Østergaard Jensen
 7. 2. generations solvægge - Bygningsintegreret solenergi af Lotte Gramkov (ed)., COWI
 8. Solskodder - et bevægeligt solpanel af Søren Østergaard Jensen (ISBN 87-7756-549-5)
 9. Måling på solvægge til rumopvarmning – Naturcenter Vestamager af Søren Østergaard Jensen (ISBN 87-7756-550-9)
 10. Rapport vedrørende analyser ved valg af konstruktioner og økologiske materialer, der kan danne basis for naturlig ventilation af Aase Gilling (Gilling Byøkologi A/S) og Søren Østergaard Jensen
 11. Prisbillig kombineret rum- og brugsvandssolvarmeanlæg for fritidshuse – Fase I af Palle Ladekarl (Aidt Miljø A/S) og Søren Østergaard Jensen
 12. Life Cycle Assessments of Solar Collectors in Denmark af Trine Dalsgaard Jacobsen, Jan Erik Nielsen og Henrik Wenzel (Institute for Product Development) (ISES 1999 Solar World Congress, Jerusalem, Israel)

1998

 1. Luft- og væskesolvarmeanlæg med varmepumpe, VP-SOL af Finn Kristiansen (DTU) og Søren Østergaard Jensen
 2. Præfabrikerede ventilerede solvægge i byggeriet, fase 2 af Jørgen Lilholm, Thomas Schmidt, Susanne Fibæk (Samfundsteknik) og Søren Østergaard Jensen
 3. Solar Air Systems Product Catalogue af Søren Østergaard Jensen m.fl.
 4. SolHus - hurtige modeller til tsbi3 og Kviksol - Brugervejledning version 2 af Kim B. Wittchen, Søren Østergaard Jensen og Kirsten Engelund Thomsen

1997

 1. Fuzzy logic styring af solbygninger – indledende undersøgelser af Søren Østergaard Jensen, J. M. Johansen og Ulrik Mehr
 2. Luft/væskesolfangere af Søren Østergaard Jensen, Ole Olesen og Finn Kristiansen (DTU)
 3. In-Situ Solar Air Collector Array Test af Miroslav Bosanac og Søren Østergaard Jensen
 4. Testfacilitet til afprøvning af bygningsintegreret solenergi - konceptudvikling af Søren Østergaard Jensen
 5. Solvarmeanlæg med luft som transportmedium af Niels Bjarne Kampp Rasmussen og Søren Østergaard Jensen
 6. Indeklimaforhold i forbindelse med ventilerede solvægge af COWI, Teknologisk Institut, DTU, Cenergia, Samfundsteknik, Ulla Falcks Tegnestue og Madsen & Petersen Arkitekter
 7. Autogenerering af Kviksol-modeller - dokumentation af Søren Østergaard JensenCopyright © 1999-2015 Teknologisk Institut