HjemPublikationerDownloadKontaktSøg
 
Forskning og
udvikling

Måleopgaver

Referencer

Rådgivning

Ventilation

Indeklima

Solenergi

LivCasA - økologisk skolebyggeri med naturlig ventilationDet direkte resultat af LivCasA-projektet (finansieret via By- og Boligministeriet/Miljøministeriets Økologiske handlingsplan) er en ny skoletilbygning til Søndervangskolen i Kolding, der blev indviet i efteråret 2001. I denne bygning er der gennem materialevalg og anvendelse af naturlig ventilation skabt en skole med lavere miljøbelastning og ressourceforbrug under anlæg, drift og vedligeholdelse samt et bedre indeklima end i traditionelle skoler - bl.a. fordi der ventileres efter behov. Der er bevidst satset på en "dagligdags" økologi, hvilket sigter på muligheden for umiddelbar påvirkning af alle niveauer af brugere - fra skolebørn til lærere, forældre og kommuneadministration.

Byggematerialer som halmballer og soltørrede lersten har derfor ikke fundet vej til dette byggeri, som har valgt, at satse på en robust byggestil, der kan holde til børn i mange generationer, samt et godt indeklima der kan holde hele året rundt. Der er satset på at anvende kendte materialer med lille miljøbelastning og ressourceforbrug i produktions- og anlægsfasen - specielt materialer med lang levetid. Anvendelsen af kendte materialer sikre desuden større mulighed for at overføre erfaringerne til andre byggerier.

Miljøbelastningen og ressourceforbruget er specielt minimeret i drift- og vedligeholdelsesfasen, idet totredjedele af en bygnings miljøbelastning og ressourceforbrug normalt sker her, mens den sidst tredjedel sker i produktions- og anlægsfasen. Yderligere er de kommende brugere inddraget i anlægs- og driftsfasen af bygningen for, at bygningen fra starten af bliver god at opholde sig i. Brugerne er således i færd med at udarbejde en brugermanual for bygningen samt et idékatalog for, hvordan bygningens økologiske tiltag kan udnyttes i undervisningen. Brugerne skal desuden direkte være medvirkende til at opfylde den økologiske målsætning med bygningen, idet f.eks. den naturlige ventilation i vid udstrækning vil bygge på manuel styring - hvilket også kan inddrages positivt i undervisningen.

En kortfattet beskrivelse af intentionerne bag Sønder Vangskolen kan findes i præsentationen på EFP-temadagen den 27. november 2001 om "Energieffektive skoler": "Søndervang Skole i Kolding. LivCasA - anvendelse af økologiske materialer og konstruktioner der kan danne basis for naturlig ventilation" (pdf, 2.100 kb).

En samlet beskrivelse af hele LivCasA-projektet er under udarbejdelse.Copyright © 1999-2015 Teknologisk Institut