HjemPublikationerDownloadKontaktSøg
 
Forskning og
udvikling

Måleopgaver

Referencer

Rådgivning

Ventilation

Indeklima

Solenergi

IEA task 19 - Solar Air SystemsGennem de senere år er der sket en stærk stigning i interessen for solvarme. Og det er nu muligt at dimensionere velfungerende luftsolvarmeanlæg ved hjælp af værktøjer udviklet i det internationale samarbejde IEA task 19: Solar Air Systems, hvori BuildVISION har været en af hovedkræfterne.

Luftsolvarmesystemer udgør et vigtigt alternativ til væskebaserede systemer i kraft af deres specielle egenskaber:

 • Ingen frostrisiko
 • Ingen kogningsproblemer
 • Enklere og billigere solfangerkonstruktion
 • Ingen risiko for bygningsbeskadigelse ved lækage
 • Integrationsmuligheder med ventilations- og luftvarmesystem
 • Velegnet som lavtemperaturvarmekilde i lavenergibyggeri

Disse fordele giver muligheder for en udvidet anvendelse af solvarme ved udformning af systemløsninger, hvori luftsolfangeren ikke blot erstatter en væskebaseret solfanger, men hvori ovennævnte fordele udnyttes. Den vigtigste egenskab ved luftsolfangere er, at der ikke er risiko for bygningsbeskadigelse ved lækager. Luftsolfangere er dermed særligt anvendelige i bygningsintegrerede systemer. Luftsolfangere kan desuden have samme høje effektivitet som væskesolfangere.

Derfor har en del luftsolvarmeanlæg da også set dagens lys i Danmark gennem de senere år. Nogle af disse luftsolvarmeanlæg er beskrevet i den eksempelsamling, der nævnes nedenfor, mens flere af anlæggene er beskrevet i BPS-katalog 133 - Luftsolvarmeanlæg. Desværre findes der i Danmark stadig ikke den store erfaring med luftsolvarmeanlæg blandt rådgivere. Men der er hjælp at hente i form af dimensioneringsværktøjer udarbejdet i det internationale samarbejde - IEA taks 19.

IEA forsknings- og udviklingsarbejdets IEA task 19 - Solar Air Systems

Det overordnede formål med projektet var at opnå en større udbredelse af luftsolvarmesystemer gennem udarbejdelse af materiale, der dels illustrerer anvendelsen af luftsolvarmesystemer, og dels muliggør enkel system- og komponentudformning og -optimering for disse systemer.

Resultatet af projektet var fire værktøjer:

 • En eksempel samling med luftsolvarmeanlæg fra forskellige lande
 • Et katalog med kommercielt tilgængelige anlæg og komponenter
 • En design håndbog med praktiske vejledninger i, hvordan forskellige typer luftsolvarmeanlæg dimensioners og integreres i bygninger
 • Et lettilgængeligt beregningsværktøj til at støtte dimensioneringen af luftsolvarmeanlæg baseret på simuleringsprogrammet TRNSYS

Eksempelsamling - Built Examples

Bogen indeholder beskrivelser af 41 bygninger (heraf 6 danske) med forskellige typer luftsolvarmeanlæg med plantegninger af bygningerne, snit- og systemtegninger over luftsolvarmeanlæggene samt ydelser. Bogen skal primært tjene som inspirationskilde - specielt for arkitekter.

Katalog - Product Catalogue

Kataloget indeholder korte beskrivelser af hovedkomponenterne i luftsolvarmeanlæg: solfanger, lager, ventilatorer og spjæld, styring, varmevekslere og brandbeskyttelse. Desuden er der inkluderet datablade fra fabrikanter, der beskriver forskellige kommercielt tilgængelige anlæg komponenter til luftsolvarmeanlæg

Designhåndbog - A Design Handbook

I designhåndbogen beskrives seks forskellige grundudformninger af luftsolvarmeanlæg samt tre specialudformninger. Ved hjælp af nomogrammer for hver anlægstype er det muligt at dimensionere et luftsolvarmeanlæg til en given bygning. Desuden indeholder bogen hints til gode detailløsninger og ting man skal passe på. Designhåndbogen indeholder også beskrivelser og nomogrammer for hovedkomponenterne i luftsolvarmeanlæg til støtte for dimensioneringen af komplette systemløsninger.

TRNSAIR - et beregningsværktøj baseret på TRNSYS

Til støtte for en mere detaljeret dimensionering af luftsolvarmenanlæg er det udviklet et relativt lettilgængeligt simuleringsprogram baseret på TRNSYS. Bygningsdelen i TRNSAIR minder en del om tsbi3 og bsim2000, hvor man ved hjælp af menuer kan opbyggen en relativt detaljeret model af bygningen. Modellen af bygningen kan herefter kobles sammen med en model af solvarmeanlægget - en af de ovennævnte grundudformninger af luftsolvarmeanlæg. Brugeren kan ændre mange af parametrene i modellerne af luftsolvarmeanlæggene og på den måde optimere anlæggene til den givne bygning.

De tre værktøjer

Kataloget og de to bøger er udgivet af James&James London:

 • Solar Air Systems - Product Catalogue. Robert Hastings and Røstvig (eds). 1998. ISBN: 1 873936 84 2.
 • Solar Air Systems - Built Examples. Robert Hastings (ed). 1999. ISBN: 1 873936 85 0.
 • Solar Air Systems - a Design Handbook. Hastings and Mørck (eds). 2000. ISBN 1 873936 86 9.

TRNSAIR forhandles af det tyske firma Transsolar: www.transsolar.de.Copyright © 1999-2015 Teknologisk Institut