HjemPublikationerDownloadKontaktSøg
 
Forskning og
udvikling

Måleopgaver

Referencer

Rådgivning

Ventilation

Indeklima

Solenergi

Termoaktive konstruktionerEn termoaktiv konstruktion er en tung bygningskonstruktion med indstøbte slanger. De termoaktive konstruktioner kan bruges til opvarmning om vinteren og køling om sommeren. Der er derfor ikke behov for andre opvarmnings- og kølesystemer såsom radiatorer eller kølebafler i bygningen.

BuildVISION-gruppen har deltaget i et EFP-projekt under projektnr. 1213/01-0020 sammen med COWI, DTU og Spæncom A/S vedrørende at undersøge mulighederne for at anvende termoaktive konstruktioner, som fungerer som både varme- og kølesystem, under danske forhold og byggetraditioner.

Projektet havde til formål at besvare følgende spørgsmål:

  • Hvilke muligheder/egenskaber har termoaktive konstruktioner med hensyn til termiske indeklima i danske kontorhuse?
  • Hvilke muligheder er der for industrielt at fremstille præfabrikerede dækelementer passende til dansk byggetradition?

BuildVISIONs delopgave i projektet var gennemførelse af simuleringer af systemet med henblik på virkemåde, effektivitet, systemets energiforbrug samt energibesparelser og indeklima i den bygning, som den termoaktive konstruktion placeres i.

Til besvarelse af ovennævnte spørgsmål blev der bl.a. gennemført simuleringer med hhv. TRNSYS (dynamiske simuleringer af systemets egenskaber og resulterende termisk indeklima) og HEAT2 (2D finite element model). Resultaterne af disse simuleringer var meget lovende, idet mulighederne for at hhv. køle og opvarme en bygning med termoaktive konstruktioner med et godt indeklima til følge var gode. Samtidig viste samarbejdet med Spæncom A/S samt prisberegninger at mulighederne for at præfabrikere sådanne betonelementer til en konkurrencedygtig pris også var til stede.

En omtale af projektet kan læses i artiklen "Det skjulte indeklima - termoaktive konstruktioner" (pdf, 711 kb). Artiklen har været bragt i VVS 13, 2002 (www.techmedia.dk).

Den fulde projektrapport kan rekvireres hos COWI.Copyright © 1999-2015 Teknologisk Institut