HjemPublikationerDownloadKontaktSøg
 
Forskning og
udvikling

Måleopgaver

Referencer

Rådgivning

Ventilation

Indeklima

Solenergi

Store solvarmeanlægI forbindelse med regeringsskiftet i 2002 blev tilskuddene til Prøvestationen for Solenergi på Teknologisk Institut skåret væk, hvilket medførte fyringer. I den forbindelse blev det overdraget til BuildVISION at afslutte flere projekter vedrørende store solvarmeanlæg:

Ydelsesstatistik på Internettet - store solvarmeanlæg

Formålet med dette projekt er, at anlægsejerne løbende kan holde øje med ydelsen for anlæggene - checke om ydelsen lever op til forventningen.

Der er opbygget en hjemmeside, hvor anlægsejerne kan indtaste de månedlige ydelser for deres anlæg. Desuden sammenlignes årsydelsen for anlæggene.

For yderligere information se venligst solenergi.teknologisk.dk.

Projektet er afrapporteret. Baggrunden for projektet kan læses i rapporten "Ydelsesstatistik på internettet store solvarmeanlæg" (pdf, 4.034 kb). Rapporten kan også downloades fra solenergi.teknologisk.dk.

Solvarmeanlægget hos Nordby-Mårup fjernvarme

I 2001 blev et kombineret biomasse- og solvarmefjernvarmeværk sat i drift i det lille landsbysamfund Nordby-Mårup på Samsø. Solvarmeanlægget er på 2.500 m² med en lagertank på 800 m³. Der er tilsluttet 110 husstande med ca. 250 beboere til fjernvarmenettet. Anlægget er projekteret til at have en dækningsgrad med solvarme på 25%.

Der er oprettet en hjemmeside for anlægget: www.nordby-maarup.dk hvor produktionstal for anlægget løbende kan følges.

Projektet, der omhandler måling og dokumentering af ydelsen fra anlægget, er afrapporteret i "Nordby Mårup Varmeværk - Evaluering af målinger" (pdf, 2.352 kb).

Store solvarmeanlæg med høje dækningsgrader

I 2001 blev et kombineret biomasse- og solvarme-fjernvarmeværk sat i drift i det lille landsbysamfund Rise på Ærø. Solvarmeanlægget er på 3.600 m² med en lagertank på 4-000 m³. Der er tilsluttet 150 husstande og 2 storforbrugere (Rise skole og Rise Alderdomshjem) til fjernvarmenettet. Anlægget er projekteret til at have en dækningsgrad med solvarme på 40-50%. For yderligere information se venligst www.aeroe-ve.dk/Risetekst.htm.

I 2002/2003 blev solvarmeanlægget hos Marstal Fjernvarme udvidet fra 9.327 til 18.370 m². Samtidigt blev der installeret et damvarmelager på 10.000 m³. For yderligere information se www.solarmarstal.dk.

Projektet omhandler måling og dokumentation af ydelsen fra de to anlæg og er rapporteret i "Store solvarmeanlæg med høje dækningsgrader" (pdf, 4.575 kb).Copyright © 1999-2015 Teknologisk Institut