HjemPublikationerDownloadKontaktSøg
 
Forskning og
udvikling

Måleopgaver

Referencer

Rådgivning

Ventilation

Indeklima

Solenergi

Karakterisering og optimeret styring ved hjælp af multiparameter-controllereDårligt indeklima og høje energiomkostninger i kontorbyggeri koster årligt det danske samfund milliarder af kroner. Det anslås, at dårligt fungerende bygninger og installationer årligt har meromkostninger på omkring 10 milliarder som følge af forøgede drifts- og vedligeholdelsesomkostninger - herunder specielt forøget energiforbrug. Det ofte dårlige indeklima vurderes at lede til et årligt tab på omkring 30 milliarder som følge af forringet effektivitet og sygefravær.

Formålet projektet var at undersøge, hvordan det er muligt at udnytte de store datamængder, der sendes rundt i et CTS-anlæg mere optimalt. I projektet er der fokuseret på tre områder: a) dataopsamling og -håndtering, b) diagnosticering og c) multiparameter-sensorer (controllere). Der er taget udgangspunkt i en kontorbygning i Tuborg havn. Udover detaljeret logning på CTS-anlægget er der gennemført en detaljeret undersøgelse af indeklimaet i bygningen. Bygningen, der er på fem etager plus kælder, har et opvarmet etageareal på 21.199 m² og blev ibrugtaget i maj 2002. Bygningen har et centralt atrium med et areal på 1.182 m². Bygningen har store glasfacader. Der er klager over indeklimaet i bygningen, og energiforbruget er højere end forventet.

Resultaterne fra projektet er detaljeret beskrevet i rapporten Characterization and optimized control by means of multiparameter controllers (pdf, 10.833 kb).

I foråret 2010 er der på baggrund af projektets resultater igangsat et projekt for at realisere en del af de store energibesparelserne, som rapporten påpeger. Der forventes en samlet energibesparelse på ca. 25 % samtidigt med, at indeklimaet forbedres.


Kontorbygning i Tuborg Havn.


Atrium i kontorbygningen.Copyright © 1999-2015 Teknologisk Institut