HjemPublikationerDownloadKontaktSøg
 
Forskning og
udvikling

Måleopgaver

Referencer

Rådgivning

Ventilation

Indeklima

Solenergi

Solvægge (solvægsgruppen)Solvægsgruppen blev oprettet i 1992 med det formål at samle den danske ekspertise indenfor solvægge for at accelerere udviklingen og udnyttelsen af solvægge i Danmark. Solvægsgruppen bestod af:

 • COWI
 • Teknologisk Institut Energi og Byggeri
 • Institut for Energi og Bygninger, DTU
 • Cenergia
 • Samfundsteknik
 • Ulla Falcks Tegnestue
 • Madsen & Petersen Arkitekter


Grønneparken, Nykøbing Sj.

Gruppens første projekt omhandlede solvægge i betonrenovering, idet det største potentiale for anvendelse af solvægge forventeligt var i forbindelse med renovering af specielt etagebyggeri fra 70'erne. Udover forskellige teoretiske forundersøgelser blev der designet og opført solvægge på tre bygninger. Solvæggenes funktion blev evalueret ved hjælp af målinger. Resultatet af projektet kan findes i tre rapporter:

 • Solvægge til betonrenovering - Del 1: Forundersøgelser (1994)
 • Solvægge til betonrenovering - Del 2. Beskrivelse af prøvefelter, design og beregninger (1995)
 • Solvægge til betonrenovering - Del 3: Måleresultater og anbefalinger. Slutrapport (1996)


Hybenparken, Viby Sj.

I forbindelse med ovennævnte projekt blev der observeret forskellige indeklimamæssige problemer i forbindelse med solvæggene. Et nyt projekt blev derfor gennemført med et formål af finde ud af, hvordan disse indeklimaproblemer kunne undgås. Resultatet af dette projekt findes i rapporten:

 • Indeklimaforhold i forbindelse med ventilerede solvægge (1997)

De gennemførte undersøgelser viste, at solvægge endnu ikke var en tilstrækkelig moden teknologi til, at markedskræfterne alene kunne initiere en øget udnyttelse af solvægge. Derfor blev et nyt projekt igangsat med titlen 2. generations solvægge, med det formål yderligere at modne denne teknologi. Resultatet af projektet kan læses i:

 • 2. generations solvægge - Bygningsintegreret solenergi. Slutrapport (1999)


Lundegården, Ballerup.

Alle de nævnte rapporter kan fås ved henvendelse til:

COWI
Tlf. 45 97 22 11
E-mail cowi@cowi.dk
Web www.cowi.dkCopyright © 1999-2015 Teknologisk Institut