HjemPublikationerDownloadKontaktSøg
 
Forskning og
udvikling

Måleopgaver

Referencer

Rådgivning

Ventilation

Indeklima

Solenergi

Udvikling af kombinerede luft/vand solvarmeanlægSolvarmefirmaet Aidt Miljø A/S har udviklet et lille, billigt luftsolvarmeanlæg, hvor ventilatoren direkte drives af et solcellepanel. Anlægget benyttes primært i sommer- og fritidshuse til at holde husene fugtfrie i vinterhalvåret, hvor de ikke benyttes. Solvarmeanlægget sørger for at blæse tør og varm luft gennem husene, når solen skinner. Herved undgås det at f.eks. sengetøj bliver jordslået og køkkensaltet bliver fugtigt.

Men i sommermånederne er der ikke brug for denne opvarmning/udtørring. I stedet er der brug for forvarmning af brugsvand.

Formålet med projektet var derfor at udvikle en simpel og billig måde at overføre varmen fra en luftsolfanger til en brugsvandstank. Dette er gjort ved at blæse den varme luft ned over en høj og slank brugsvandstank. For at øge varmeoverføringen er der monteret konvektorribber på brugsvandstanken.

Klik for større billede Klik for større billede
Princippet i
luftsolvarmeanlægget.
Brugsvandstank.

Første fase af projektet gik ud på at bevise, at det var muligt at opnå en tilstrækkelig høj varmeoverføring mellem luft og brugsvandstank. Resultat af projektets første fase er beskrevet i rapporten "Prisbillig kombineret rum- og brugsvandssolvarmeanlæg for fritidshuse - fase 1" (pdf, 1.275 kb).

Da det viste sig at en tilstrækkelig høj varme overføringsevne kunne opnås, blev projektets anden fase sat i gang. I denne del af projektet blev et komplet anlæg afprøvet under realistiske betingelser. Desuden blev der udarbejdet en model af anlægget i simuleringsmiljøet TRNSYS, som der blev gennemført parametervariationer med for at fastlægge, hvordan denne type solvarmeanlæg bør dimensioneres. En beskrivelse af anlæg, målinger, model og beregninger findes i rapporten "Solar air heating system for combined DHW and space heating" (under udarbejdelse).Copyright © 1999-2015 Teknologisk Institut