HjemPublikationerDownloadKontaktSøg
 
Forskning og
udvikling

Måleopgaver

Referencer

Rådgivning

Ventilation

Indeklima

Solenergi

Naturlig ventilation med varmegenvinding og solassistanceEt samlet koncept for naturlig ventilation med varmegenvinding og solassistance er blevet undersøgt. Det undersøgte koncept bygger på en væskekoblet varmevekslerkreds, hvilket betyder, at friskluftindtag og afkast kan placeres uafhængigt. Dette åbner op for mere varierende systemudformninger, og betyder også, at de naturlige drivtryk kan udnyttes bedre.

Undersøgelserne har vist, at det er muligt at udforme systemet, så det tilstrækkelige luftskifte kan opretholdes i stort set alle vejrsituationer. Beregninger har vist, at der i størstedelen af fyringssæsonen kan opnås genvindingsgrader på 30-40%. Et pumpedrevet kredsløb giver ikke alene mulighed for vilkårlig placering af fordamper og kondensator. Systemet kan både opbygges som decentrale og centrale systemer. Konceptet kan desuden anvendes i bygninger med traditionel afkastventilation, hvor der ønskes varmegenvinding.

Vekslerkredsen i systemet er opbygget som koblede væskebatterier, hvor et kølemiddel anvendes som varmetransporterende medium. Anvendelse af et kølemiddel giver en større varmeoverføringsevne i vekslerne end vand. Samtidigt skal der cirkuleres en mindre massestrøm end ved brug af vand som transportmedium. Der kan derfor bruges tyndere rør.

Beregninger har vist, at systemet - selv med en lavere varmegenvindingsgrad end for et tilsvarende balanceret mekanisk ventilationssystem med varmegenvinding - har et lavere primærenergiforbrug. Det er også vurderet, at systemet er økonomisk konkurrencedygtigt med traditionelle mekaniske ventilationssystemer.

Resultatet af forundersøgelsen findes i rapporten "Naturlig ventilation med varmegenvinding og solassistance - forundersøgelser" (pdf, 2.247 kb). Desuden er der blevet udviklet et simuleringsprogram til undersøgelse af denne type anlæg - SolVent2000 - herunder fastlæggelse af drivtryk og trykfald.

Da resultatet af forundersøgelsen var så gode blev der gennemført et nyt projekt under EFP2001 med titlen "Komponenter til naturlig ventilation", hvor der er blevet udviklet og testet en varmeveksler med lavt trykfald på luftsiden og høj effektivitet, som er velegnet i ovennævnte system. Rapporten er under færdiggørelse. Desuden blev der udviklet et simuleringsprogram til dimensionering af varmevekslerne i forbindelse med naturlig ventilation med varmegenvinding: NVX2000 (zip, 1.594 kb).Copyright © 1999-2015 Teknologisk Institut