HjemPublikationerDownloadKontaktSøg
 
Forskning og
udvikling

Måleopgaver

Referencer

Rådgivning

Ventilation

Indeklima

Solenergi

SolVent2000 - beregningsprogram til naturlig ventilation med varmegenvinding og solassistanceBuildVISION-gruppen har i samarbejde med By&Byg og DTU udviklet et simpelt Excel-baseret beregningsprogram kaldet SolVent2000 til vurdering af muligheder for kobling af naturlig ventilation med varmegenvinding og solenergiudnyttelse. Programmet er udviklet i et samarbejde mellem:

  • Teknologisk Institut, Energi ved Trine Dalsgaard Jacobsen og Søren Østergaard Jensen
  • Statens Byggeforskningsinstitut (By&Byg) ved Karl Terpager Andersen
  • Danmarks Tekniske Universitet ved Anne Overby (studerende) og Søren Berthelsen

Udviklingen af programmet har desuden været fulgt af en følgegruppe af rådgivende ingeniører med erfaring indenfor naturlig ventilation.

Beskrivelse af programmet

Med programmet SolVent2000 er der udviklet et let anvendeligt beregningsværktøj for naturlige ventilationssystemer. Programmet giver mulighed for analyse af varierende systemudformninger, f.eks. med forvarmning af friskluft i en solvæg eller forøgelse af drivtryk i en solskorsten, samtidig med at det opnåelige luftskifte og varmegenvindingsgraden beregnes.

Generelt er der ved udviklingen af programmet lagt vægt på, at det skulle være simpelt og let at gå til, og det er derfor ikke ment som et værktøj til detailprojektering. Programmet er tænkt som et værktøj til de tidlige faser af bygningsprojekteringen, hvor forskellige systemopbygninger hurtigt kan vurderes.

Det matematiske grundlag bag beregningsmodellen er dog tilstrækkeligt detaljeret til at tage hensyn til bl.a. temperaturlagdeling i bygningen, samt opvarmningsforløb i solvæg og solskorsten ved beregning af det resulterende drivtryk. Desuden kan programmets bruger modellere tryktab i systemets komponenter tilstrækkeligt nøjagtigt, så pålidelige beregningsresultater kan opnås.

På nuværende tidspunkt har det været vanskeligt at skaffe velegnede måledata fra bygninger med naturlig ventilation, udnyttelse af solenergi, samt varmegenvinding til en fuldstændig validering af programmet. Validering af programmet er derfor bl.a. sket ved sammenligning med analytiske cases baseret på SBI-rapport nr. 301. Teknologisk Institut arbejder i øjeblikket med videreudvikling af koblingen mellem naturlig ventilation og varmegenvinding. Herunder gennemføres bl.a. forsøg med varmevekslere med lave tryktab, hvilket forventes at kunne bidrage yderligere til validering af beregningsrutinerne i programmet.

Download programmet

Programmet foreligger derfor indtil videre i en beta-version, der frit kan downloades (zip, 304 kb). Zip-filen indeholder programmet på 1.216 kb (format: Excel 97).

Yderligere oplysninger kan fås hos:

Søren Østergaard Jensen
Tlf. 72 20 24 88

Skærmbillede fra programmet SolVent2000 - klik for større billede

Skærmbillede fra programmet SolVent2000 (klik for større billede). En simpel skitse viser skematisk hvilke komponenter ventilationssystemet kan opbygges af.Copyright © 1999-2015 Teknologisk Institut