HjemPublikationerDownloadKontaktSøg
 
Forskning og
udvikling

Måleopgaver

Referencer

Rådgivning

Ventilation

Indeklima

Solenergi

Elbesparelse i serverrumBuildVISION var foråret 2003 projektleder for et forprojekt vedrørende elforbrug i serverrum finansieret af Elsparefonden.

Formålet med forprojektet var at tilvejebringe viden om, hvordan serverrum typisk er indrettet, hvad elforbruget og dermed varmebelastninger er, samt hvordan der køles, for at tilvejebringe information og overblik, der kunne danne grundlag for en estimering af elbesparelsespoentialet i forbindelse med serverrum. Tilsammen skulle dette danne grundlaget for en elbesparelseskampagne rettet mod serverrum.

Projektet viste, at der er store besparelsesmuligheder. Resultatet af projektet findes i rapporten "Elforbrug i serverrum - forprojekt" (pdf, 5.139 kb).

På baggrund af det store besparelsespotentiale fundet i forprojektet blev BuildVISION af Elsparefonden blevet bedt om at lede et pilotprojekt, hvor elforbruget til edb-installationer og til køling i 10 serverrum kontinuerligt skulle måles og offentliggøres på en hjemmeside. Formålet med hjemmesiden er at illustrere de store elforbrug, der er i serverrum og dermed inspirere til besparelser.

Projektet blev gennemført i perioden mellem juni 2003 og juni 2004 og er beskrevet i rapporten "Elforbrug i serverrum - Pilotprojekt". Rapporten kan downloades som en hovedrapport og ti bilag:

Hovedrapport:
"Elforbrug i serverrum - Pilotprojekt" (pdf, 1.479 kb)
Bilag:
"Bergsøe 4" (pdf, 414 kb)
"CFI" (pdf, kb)
"Forbrugerstyrelsen" (pdf, 535 kb)
"Frederikshavn" (pdf, 592 kb)
"Kolding" (pdf, 987 kb)
"Rambøll" (pdf, 393 kb)
"Rigsrevisionen" (pdf, 497 kb)
"Risø" (pdf, 548 kb)
"SKI" (pdf, 329 kb)
"TDC" (pdf, 326 kb)

Erfaringerne fra pilotprojektet er samlet i pjecen "Gode råd om elbesparelser i serverrum" (pdf, 634 kb)

Se desuden www.serverrum.sparel.dk, hvor Elsparefondens tiltag på serverrumsområdet er samlet.

Efterfølgende er der igangsat demonstrationsprojekter til demonstration af primært hvor meget el, der kan spares ved brug af hensigtsmæssig køling - frikøling.Copyright © 1999-2015 Teknologisk Institut