HjemPublikationerDownloadKontaktSøg
 
Forskning og
udvikling

Måleopgaver

Referencer

Rådgivning

Ventilation

Indeklima

Solenergi

SimuleringskompetencerBuildVISION-gruppen råder over avancerede simuleringsprogrammer, der anvendes såvel til forsknings- og udviklingsopgaver som til rådgivningsopgaver for parter i byggeriet. Gruppen arbejder med simuleringsopgaver indenfor bygningers indeklima og energiøkonomi, samt med detaljerede analyser af energisystemer.

Bygningers indeklima og energiøkonomi (ESP-r , BSIM2000, CFD-modellering)

Gruppen kan gennemføre dynamiske simuleringer af samspillet mellem bygningers energisystemer og termiske indeklima ud fra vejrdata og detaljerede bygningsmodeller. Nogle af disse simuleringer er beskrevet i paperet "Making An Impact" (pdf, 755 kb). Avancerede indeklimasimuleringer er relevante i forbindelse med byggeri, der udnytter nye eller kun lidt afprøvede teknologier som f.eks. naturlig ventilation mv. F.eks. kan samspillet mellem f.eks. glaspartier, ventilationsforhold og det termiske indeklima i en bygning simuleres. Gruppen arbejder bl.a. med simulering af:

  • Solindfald gennem transparente flader
  • Effektivitet af forskellige solafskærmninger
  • Termisk indeklima - operative temperaturer, strålingsasymmetri mv.
  • Opvarmnings- og kølebehov
  • Naturlig ventilation - f.eks. atriumbygninger
  • Luftudveksling mellem bygningens forskellige rum
  • Luftstrømninger og forureningsniveau internt i rum

Energisystemer i bygninger (TRNSYS, TRNSAIR)

Gruppen arbejder med detaljerede dynamiske simuleringer af energisystemer i bygninger, især i forbindelse med udnyttelse af solenergi. Såvel luft- om væskebaserede rumopvarmningssystemer kan analyseres med hensyn til f.eks. årlig ydelse, valg af styringsstrategi osv.

Detailanalyser - Flerdimensional varmetransport (HEAT2, HEAT3)

Gruppen kan gennemføre detailanalyser af konstruktionsdetaljer, hvor 2- eller 3-dimensionelle varmestrømme er afgørende for konstruktionens samlede varmetekniske egenskaber. Som eksempel kan nævnes kuldebroanalyser f.eks. i forbindelse med vinduer (ramme/karmkonstruktioner).Copyright © 1999-2015 Teknologisk Institut