HjemPublikationerDownloadKontaktSøg
 
Forskning og
udvikling

Måleopgaver

Referencer

Rådgivning

Ventilation

Indeklima

Solenergi

Måleprojekter: Roskilde BankRoskilde Bank har hovedsæde på Algade/Hersegade i Roskilde. I forlængelse af hovedkontoret blev der i perioden 1999-2000 opført en tilbygning tegnet af Tage Nielsens Tegnestue.

På taget af tilbygningen er der opført to kombinerede solcelle- og luftsolvarmepaneler med i alt ca. 48 m2 solceller, der udover at levere el-effekt til nettet også skal bidrage til opvarmning af ventilationsluft til bygningen. Derudover er der i forbindelse med byggeriet anvendt solceller integreret i ovenlysvinduer, og der er opstillet et par forsøgspaneler.

Der er gennemført målinger på de kombinerede solcelle- og solvarmepaneler i perioden februar-juli 2001 med det formål at dokumentere panelernes elektriske og termiske ydelse. Målingerne er dokumenterede og behandlede i rapporten "Solassisteret ventilation - målinger på PVT-anlæg hos Roskilde Bank" (pdf, 1.799 kb).


Placering af solcellepaneler på bankens flade tag. De kileformede kasser under solcellepanelerne opsamler opvarmet luft til ventilationssystemet.Copyright © 1999-2015 Teknologisk Institut